fredag 15 maj 2015

Listers gotta list april - part 4


  1. Favorite lines from a movie
  2. Favorite candy from childhood
  3. Signs I am an Aquarius
  4. Things I enjoy doing for others
  5. Random acts of kindness
  6. What I love about my city


Här kommer tredje delen av listutmaningen. Vill du läsa mer om den har jag skrivit lite mer utförligt här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar